Categories
Некатегоризирани

А вие чели ли сте Конституцията? Кой точно текст ви притеснява?

Днес, 15.04.2020 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на петдесет и четири народни представители за установяване противоконституционност на чл. 1, чл. 2, чл. 3, ал. 1, чл. 5, чл. 6, чл. 7, чл. 11, ал. 2, чл. 12, чл. 13, ал.2, чл. 14, чл. 15, чл. 17, чл. 23, чл. 26, чл. 29, чл. 31, чл. 41, чл. 48, чл. 50, чл. 57, чл. 61, чл. 63, чл. 64, чл. 65, чл. 74, чл. 81, чл. 82, чл. 87, чл. 88, чл. 91, чл. 95, чл. 96, чл. 100, чл. 102, чл. 103, чл. 104, чл. 116, чл. 120, чл. 121, чл. 136, ал. 3, чл. 137, чл. 143, чл. 144, чл. 169 и параграф 43 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за социалните услуги /обн., ДВ, бр. 24/22.03.2019 г. в сила от 01.07.2020 г./ и на закона в неговата цялост.Определението е прието единодушно.

Или с две думи казано 45 члена (от общо 172) на срамния „норвежки“ закон ще бъдат разглеждани от Конституционния съд поради съмнения за противоконстицуионност. Т.е. „истеричните неуки майки“ явно все пак са имакли своите сериозни основания за притеснение и предстои върховният орган да се произнесе относно правотата им.

Какво е това всъщност?

Последна крачка преди окончателната втора голяма победа на българските граждани над либералния социализъм, който определени н̶а̶д̶п̶р̶а̶в̶и̶т̶е̶л̶с̶т̶в̶е̶н̶и̶ неправителствени организации се опитват да внедрят, скрити зад паравана на борбата с насилието над жени и деца (насилието над мъже явно не ги притеснява).
Опитът им да наложат дискриминационни практики и да отнемат основни човешки права на мнозинството в полза на м̶а̶л̶к̶а̶ ̶г̶р̶у̶п̶а̶ ̶о̶н̶е̶п̶р̶а̶в̶д̶а̶н̶и̶ ̶г̶р̶а̶ж̶д̶а̶н̶и̶ собствения си икономически и идеологически интерес е на път да бъде отново осуетен от Конституционния съд.

Но това не е краят…

Лошото е, че в същото време тези организации, които не спират да пропагандират противоконституционната си и противодемократична идеология по най-неуместните за това места – националната телевизия, българското училище и най-различни правителствени комисии, вместо да бъдат изгонени от България, продължават да бъдат бенефициенти на държавни средства и сега например про-ЛГБТИ организацията, флагман на Истанбулската конвенция и Стратегията за детето – Фондация „Асоциация Анимус“, на която държавата отне правото да обслужва телефоните за сигнали за насилие над деца, ще продължава не само да обслужва телефоните за сигнали на домашно насилие.. Тази организация ще обучава МВР и мултидисциплинарните екипи как да реагират при случаите на сигнали за домашно насилие. И после в края на годината пак същата организация ще прави „независими“ мониторингови доклади за успехите по тези проекти. Остава да видим дали ще си кажат сами едно голямо „БРАВО! Нека сега го направим и в други градове“ или по-скоро ще кажат „не успяхме, имаме нужда от още средства“.

Каква е целта на тия закони?

Крайната цел на този вид организации е да внедрят „обученията си“ и в един нов орган – специализиран детски съд и правосъдие, защото по думите на техните активисти „съдът не е компетентен да взима становища по въпросите за децата“. Каква съвършена наглост! Искат да кадруват в независимия български съд, който е последната закрила на правата на българските граждани и по този начин да приобият тоталитарен контрол над българското семейство и деца! Е, надявам се с в най-кратки срокове българският съд да отсъди за пореден път, че идеологията им е противоконституционна и антидемократична и умолявам прокуратурата да се задейства по чл. 108 от Наказателния кодекс

Чл. 108. (Изм. – ДВ, бр. 41 от 1985 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 1989 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. – ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Който проповядва фашистка или друга антидемократична идеология или насилствено изменяне на установения от Конституцията на Република България обществен и държавен строй, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба до пет хиляди лева.

Малко информация за желанията им от първа ръка

За какво са му на съда доказателства като трябва да извежда деца и да се назначават социални „услуги“?
Георги „влака“ Богданов – ако има детски съд ще може да си извеждаме деца към „нашите“ кризисни центрове и без необходимите доказателства
Петя Димитрова – съдът няма компетентност да прецени какъв е интересът на детето.


П.С. Нека истеричните обиди и злобни клевети да започнат сега. Очаквам редовните им тролове да ни разкажат отново как:
?Конституцията е руска опорка
?Конституционният съд е секта
?Държавен вестник разпространява фалшиви новини
?Който не иска да се лиши от правата си, значи иска да си бие детето и жената (като кандидатът за кмет на Пловдив на любимата им партия между другото)
?Никой от Конституционния съд не е чел Стратегията за детето и Закона за социалните услуги

Апропо, мили мишлета и розови социалистчета, вие чели ли сте Конституцията? „Кой текст по-точно ви притеснява“?

Categories
Некатегоризирани

„Разпни го!“ 1987 години по-късно

Днес е Лазаровден.
Денят, в който Христос възкреси умрелия Лазар. И заради което в крайна сметка беше разпънат. Възкресението на Лазар преля чашата на фарисеите и първосвещениците. Те от много време го обвиняваха в куп неща, включително, че работи в събота. Понеже в събота не може да се работи, следователно не може да изцериш болния, не може да възкресиш и умрелия. Трябва да го оставиш мъртъв.
Как нищо не се е променило за 1987 години, нали? Тълпата отново е готова да разпъне Христос за това, че ще възкресява мъртви души, когато не трябва да се работи. Карантината е по-важна от живота и смъртта. Мъртвите души трябва да си останат мъртви. Сега е по-важно да се работи, за да не разпространяваме вируса.
Празникът Възкресение Христово не е удачен момент за причащение с Господа и връщане към живота. Но хей, затова пък може да си направите прическа и да видите промоциите в Технополис!

1. Беше болен някой си Лазар, от Витания, от градеца на Мария и сестра й Марта.
2. (А Мария, чийто брат Лазар бе болен, беше оная, която помаза Господа с миро и отри нозете Му с косата си.)
3. Сестрите проводиха да Му кажат: Господи, ето оня, когото обичаш, е болен!
4. Като чу това, Иисус рече: тая болест не е за умиране, а за слава Божия, за да се прослави чрез нея Син Божий.
5. А Иисус обичаше Марта, и сестра й, и Лазаря.
6. А когато чу, че е болен, престоя два дни в мястото, дето се намираше.
7. След това рече на учениците: да идем пак в Иудея.
8. Учениците Му рекоха: Рави, сега иудеите искаха с камъни да Те убият, и пак ли там отиваш?
9. Иисус отговори: нали дванайсет часа има в деня? Който ходи дене, не се препъва, защото вижда светлината на тоя свят;
10. а който ходи нощя, препъва се, защото светлината не е в него.
11. Той рече това и после им казва: Лазар, нашият приятел, е заспал; но отивам да го събудя.
12. Учениците Му рекоха: Господи, ако е заспал, ще оздравее.
13. Иисус бе казал за смъртта му, а те помислиха, че говори за сънно заспиване.
14. Тогава Иисус им рече открито: Лазар умря;
15. ала се радвам за вас, че Ме нямаше там, та да повярвате; но да идем при него.
16. Тогава Тома, наричан Близнак, каза на съучениците: да идем и ние да умрем с Него.
17. Като дойде Иисус, намери, че той е вече от четири дена в гроба.
18. А Витания беше близо до Иерусалим, около петнайсет стадии;
19. и мнозина иудеи бяха дошли при Марта и Мария да ги утешат за брата им.
20. Марта, като чу, че иде Иисус, посрещна Го; а Мария седеше вкъщи.
21. Тогава Марта рече на Иисуса: Господи, да беше тук, нямаше да умре брат ми.
22. Но и сега зная, че, каквото и да поискаш от Бога, ще Ти даде Бог.
23. Иисус й рече: брат ти ще възкръсне.
24. Марта Му каза: зная, че ще възкръсне при възкресението, в последния ден.
25. Иисус й рече: Аз съм възкресението и животът; който вярва в Мене, и да умре, ще оживее.
26. И всеки, който живее и вярва в Мене, няма да умре вовеки. Вярваш ли това?
27. Тя Му дума: да, Господи, аз вярвам, че Ти си Христос, Син Божий, Който иде на света.
28. Като каза това, отиде та повика скришом сестра си Мария и рече: Учителят е тук и те вика.
29. Тая, щом чу, става бързо и дохожда при Него.
30. (Иисус още не бе дошъл в градеца, а стоеше на мястото, дето Го бе посрещнала Марта.)
31. Иудеите, които бяха с нея вкъщи и я утешаваха, като видяха, че Мария стана бързо и излезе, отидоха подире й, мислейки, че отива на гроба – да плаче там.
32. А Мария, като стигна там, дето беше Иисус, и Го видя, падна при нозете Му и рече: Господи, да беше тук, нямаше да умре брат ми.
33. Иисус, като я видя да плаче, и дошлите с нея иудеи да плачат, разтъжи се духом, смути се
34. и рече: де сте го положили? Казват Му: Господи, дойди и виж.

1. По онова време, една събота, Иисус минаваше през посевите; а учениците Му, като бяха огладнели, наченаха да късат класове и да ядат.
2. Фарисеите, като видяха това, рекоха Му: ето, учениците Ти вършат, каквото не е позволено да се върши в събота.
3. А Той им рече: не сте ли чели, що стори Давид, когато огладня сам и ония, които бяха с него?
4. Как влезе в Божия дом и изяде хлябовете на предложението, що не биваше да яде ни той, ни ония, които бяха с него, а само свещениците?
5. Или не сте чели в закона, че съботен ден свещениците в храма нарушават съботата, и пак не са виновни?
6. Но казвам ви: че тук е Оня, Който е по-голям от храма;
7. и ако знаехте, що значи: „милост искам, а не жертва“, не бихте осъдили невиновните;
8. защото Син Човеческий е господар и на съботата.
9. И като отмина оттам, дойде в синагогата им.
10. И ето, там имаше един човек с изсъхнала ръка. И за да Го обвинят, попитаха Иисуса: бива ли да се изцерява в събота?
11. А Той им рече: кой от вас, ако има една овца, и тя падне съботен ден в яма, не ще я улови и извлече?
12. Колко пък човек е по-ценен от овца! И тъй, в събота е позволено да се прави добро.
13. Тогава казва на човека: протегни си ръката. И той я протегна; и тя стана здрава като другата.
14. А фарисеите, като излязоха, наговориха се против Него, как да Го погубят. Но Иисус, като узна, отдалечи се оттам.
Categories
Некатегоризирани

Пазете се от Бай Ганьо, а не от Христос

ВЯРАТА ГИ ПАЗИ СИЧКИ ШЕ ОМРЕМ ВЯРАТА ГИ ПАЗИ | made w/ Imgflip meme maker

Традиционно по Възкресение Християнофобията и езикът на омразата срещу святата религия взимат своя връх. Особено активни, както винаги, са левите „либерали“, според които всеки има право на своите убеждения, стига те да не противоречат на техните собствени. Заслепени от злобата си, дори привидно интелигентни хора стигат до крайни и глупави сравнения и нападки, затова реших, че е редно да припомня някои неща, тъй като с омразата си са способни да отблъснат много хора от църквата като цяло. Пиша долното абстрахирайки се от вярването, че Христос е Господ, подател на живота, изцерител, възкресител и сам възкръснал. Нека погледнем на нещата чисто от светската им страна:

? Светият Синод призова хората да останат вкъщи.
? В храмовете ще важат абсолютно същите изисквания и ще се вземат абсолютно същите мерки, каквито и по магазините и всички останали места, на които може да ходят хора.
? Миряните би следвало да спазват отстоянието от 2 метра помежду си отвън, също както когато чакат пред Кауфланд за промоцията.
? COVID-19 не е единствената болест, която се предава по въздушнокапков път, а Великден се празнува от има-няма 2000 години. Ако тайнството на Причащението разпространяваше зарази, щяхме всяка година да имаме епидемия на най-различни заболявания и инфекции, включително стрептококи, херпес, а защо не и сифилис? За сега обаче нямаме данни това да се случва, а ако имахме, можете да сте сигурни, че християнофобите и богохулците щяха да го повтарят като мантра постоянно. За тях християнството и в момента така или иначе е опасна зараза, която им пречи да си живеят развратния живот на спокойствие.
? Виното, макар и не толкова силно, все пак е алкохол. Също така съдържа различни флаваноиди и ресвератрол – мощен антиоксидант, който е доказал действието си срещу други коронавируси, например MERS-CoV.
? Прословутата лъжица е от сребро, което има антисептично действие и се използва в медицината за тази цел. Най-вероятно и вие като малки сте получавали от онези щипещи кафеви капки за нос Коларгол, когато вече нищо друго не помага.
? Т.е. излиза, че отново всичко опира до дисциплината и спазването на реда. А миряните, които ще пристъпят към причастието, „идват“ от 40-дневен пост и изпитване на своята воля и съвест по много по-строги правила от това да стоят на 2 метра отстояние един от друг. Те би трябвало да бъдат вашата последна грижа. Пазете се от Бай Ганьо!
?Да обичаш ближния включва и да го пазиш от потенциално смъртоносни вируси!
?Има заразени православни свещеници с COVID-19

Спазвайте дистанцията и правилата!

Drake Hotline Bling Meme | На опашка за причастие в църквата На опашка за хляб и вино в Кауфламд | image tagged in memes,drake hotline bling | made w/ Imgflip meme maker
Categories
Некатегоризирани

Становище против задължителната предучилищна подготовка от 4-годишна възраст

Girls on Desk Looking at Notebook

Уважаеми г-н Министър,
Уважаеми Дами и Господа народни представители,

С настоящето искам да изкажа аргументираното си становище против този проектозакон и в частност въвеждането на задължителна предучилищна подготовка от 4-годишна възраст.

Лично аз съм израснал в смесени райони, виждал съм с очите си децата на рисковите групи и съм наясно, че единственият изход за тях от тази ситуация е чрез образование. В този ред на мисли приветствам опитите на държавата да направи нещо в тази посока, но съм убеден, че конкретната мярка не просто няма да даде резултат, а ще има обратен ефект за българското общество като цяло. В крайна сметка образователната система е за цялото общество, а не само за определени групи.

Преди всичко е редно да започна с припомнянето на факта, че България е една демократична и правова държава, в която властта произлиза от народа и където върховният закон е Конституцията. От останалите становища приемам, че сте наясно с чл. 47 и чл. 53 от Конституцията, а от проведените масови анкети в обществото, че сте наясно и с общественото мнение, което категорично отхвърля задължителния характер на предучилищното образование. Въпреки срамните опити на учителските синдикати и организациите на работодателите в сферата на образованието за организиране на подписки в подкрепа всяка една анкета показва между 85% и 90% категорично неодобрение на тази мярка. Което показва, че голяма част от обхванатите към момента деца от детските градина ходят там, тъй като техните родители са принудени, а не по желание. Т.е. ако спазвахме принципите на демокрацията, то ние би трябвало да спрем дотук. Но за всеки случай, позволете ми да изложа своите аргументи против тази мярка.

Мотивация

В мотивите са „цитирани“ (но не конкретно посочени) изследвания, които говорят за корелация на по-ранната възраст на приобщаване в детските градини с намаляване на риска от отпадане от образователната система. Корелация обаче не означава причинно-следствена връзка и аз много бих искал да цитирате точните изследвания и данни, за да може те да бъдат публично анализирани. Тъй като според мен причината не е в ранното посещаване на детска градина, а са комплекс от социално-икономически фаткори, следствие от които е посещаването на детска градина от страна на групите с по-висок социален статус (защото работят). Напълно логично е хората с по-висок статус да могат да осигурят и по-добро образование на децата си, както и да могат да възпитат децата си в желание за образование, което всъщност е най-важното, към което трябва да се стремим. Научно доказано е, че вътрешната мотивация „аз искам“ дава много по-добри и много по-трайни резултати от външната мотивация „ще ме накажат, ако не“. Тъй че ако държавата иска да реши този проблем, то би следвало да се предприемат съответните действия по повишаването на тази вътрешна мотивация за учене у тези деца. А обратният ефект, който може да се очаква, е в няколко направления: здравни, психологически, социално-икономически.

Здраве

От гледна точка на здравето имаме съвсем пресни изследвания от Харвард и Станфорд, (https://news.harvard.edu/gazette/story/2018/11/when-starting-school-younger-children-are-more-likely-to-be-diagnosed-with-adhd-study-says/ Харвард, https://www.sciencedaily.com/releases/2019/07/190722085826.htm Станфорд) според които има корелация между по-ранната институциолизация и развиването на симптоми на Синдрома на хиперактивност и дефицит на вниманието (ХАДВ). Говори се за 33% увеличение на тези симптоми при децата, които започват училище на 5 години вместо на 6. Между 4 и 5 нямаме данни, но логиката ни насочва към мисълта, че ще са още повече. И нещо повече – изследванията показват, че при тези деца симптомите още по-трудно се подават на терапия, отколкото при другите деца, което е един много тревожен фактор. И като вземем предвид, че ХАДВ е една болест, която обикновено трае до краят на живота и води до:

  • липса на концентрация
  • трудности при заучаване на нови умения и познание
  • лоша дисциплина в клас
  • склонности към рисково шофиране и рисково поведение
  • склонности към извършване на престъпления

Т.е. в крайна сметка е много вероятно вместо да решим проблема – да го влошим. Вместо да имаме повече образовани деца и по този начин те да намерят по-добра реализация и да намалим престъпността, ние ще създадем повече деца, които няма да могат да обучават, повече престъпници и повече.. наркомани. И то съвсем съзнателно ще задължим родителите и учителите да произвеждат такива „кадри“. И след като ги „произведем“ ще трябва да ги лекуваме, да им осигурим асистенти и т.н. Резултатите ще са пагубни. И САЩ те вече са пагубни, там 1 на 20 деца приема медикаменти за различни симптоми на ХАДВ !!!!!

Качество на предлаганата услуга

Както споменах по-горе – голямата част от родителите са по-скоро принудени да оставят децата си на детска градина, отколкото да го правят с желание и убеждение, че това е най-доброто за тях. В България изпитваме сериозна криза и от гледна точка на кадрите, и от гледна точка на материална база. Условията в детсктие градини по големите градове са нездравословни както за децата, така и за персонала, а подготовката на персонала е безспорно неадекватна на фона на новите предизвикателства – броят на деца със СОП и броят на деца, чийто майчин език не е български. От това страдат всички и предвидените в бюджета средства за изграждане на нови детски градини са крайно недостатъчни, за да решат който и да е от двата проблема. Смятам, че е безотговорно държавата да задължава децата да посещават такъв вид детски градини, каквито имаме в момента. Всеки родител, който може да си позволи нещо по-добро за детето си, трябва да не бъде преследван, а дори поощряван. От друга страна пък ако държавата подобри качеството на услугата, то тогава самите родители ще записват на драго сърце децата си в детска градина и няма да има нужда от такива репресивни мерки.

Развитие на обществото

В мотивите виждаме, че се обръща внимание главно на едни рискови групи и мярката цели справяне със специфичните за тях проблеми. Тези проблеми не бива да бъдат неглижирани в никакъв случай и аз като израстнал в кв. Столипиново съм много наясно с тях. Наясно съм колко са важни те и как някои от тях дори минават в сферата на националната ни сигурност. Но вие не бива нито за миг да забравяте, че образователната система важи за всички и цялото общество като цяло. А темпът на развитие на обществото се определя преди всичко от темпа на развитие на най-напредналите в него. Това е елитът на нацията, който може да осигури на децата си такива условия за отглеждане и развитие, каквито няма да има в детските ни градини и след 100 години. През първите 7 години се създават най-важните навици за развитието на една личност и ако за рисковите групи посещаването на детска градина ще има благоприятно отражение, то за тези деца това ще е сваляне на нивото. А по този начин ние сваляме нивото на цялата нация – задължавайки родителите на тези деца да „върнат“ децата си в детска градина, ние ще се лишим от най-добрите си кадри. Така няма да имаме 6-годишни гении пианисти, математици, футболисти и т.н., защото тези деца ще бъдат принудени да посещават групи от по 30 деца с недостатъчен персонал, в които всеки (включително персонала) се бори за своето физическо и психическо оцеляване.

Здравно-психологически статус на децата

По собствените Ви данни като съберем в момента посещаващите детска градина деца на тази възраст с непосещаващите от рисковете групи, остават едни около 5%. Тези деца са освен децата на елита и децата, които не могат да се адаптират към детската градина по една или друга причина – често боледуване, психически дискомфорт и т.н. Тези деца не винаги имат диагноза, ТЕЛК, ЛКК, но просто родителите им са наясно, че не се чувстват добре и успяват да осигурят по друг начин тяхното възпитание. Чисто като бройка, тези деца излиза, че са около 50% от децата от рисковите групи, които не са обхванати. Значи на всеки 2 деца от рисковата група, на които ще се повиши качеството на живот, ще има 1, на което ще се влоши. Имаме ли прогноза какво ще се случи с тези деца и до какво ще доведе това? Има ли право държавата да задължава тези родители да изпращат децата си на градина, въпреки родителксият им инстинкт и записаното в Конституцията? Мисля, че отговорът и на двата въпроса е отрицателен.

Мъдрост

В много европейски и западни страни вече има такива действащи правилници и тези държави вече анализират своите данни. Данни, които не са обнадеждаващи и именно те провокират изследванията, които цитирах по-горе. Ние, поради липсата на научна дейност в тази област, сме принудени да се учим от тях и да ги копираме, но това води до два много важни момента: от една страна, ние не можем да сме сигурни, че техните мерки ще работят при нас, заради различията в културата и народопсихологията ни. От друга страна пък ни дава добрата възможност да изчакаме и да видим какви ще са резултатите при тях. Вече са налице първите държави, които отменят тези задължения и не мисля, че е редно „те откъдето се връщат, ние натам да отиваме“.

Далновидност

Пандемията от коронавирус показа нагледно колко е изостанала съвременната образователна система и колко неадаптивна е за предизвикателствата на новия свят. Една от първите взети мерки беше да се затворят детски градини и училищата. Вижда се, че ефектът е строго индивидуален – някои семейства приветстваха дистанционното образование, за други то е сериозно предизвикателство. Според мен правилното е, особено с оглед на моментата ситуация, тази мярка да бъде отменена и да се анализират реалните потребности на съвеременното общество. Все повече хора работят отвкъщи, а след карантината те ще бъдат трайно увеличени. Има куп нови професии като „инфлуенсър“, „влогър“, софтуерни инженери, онлайн търговци, и най-различни онлайн консултанти. Това са хора, които изкарват прехраната си в Интернет, а работата им често е свързана с пътуване. Това е новият свят. Тези хора имат възможността да пътуват със семействата си по света и да показват на децата си на място нещата, за които се учи в учебниците. Рестрикциите на образователната система, обаче, са единственото нещо, което в момента им пречи да го правят. Тези хора ще стават все повече и повече и рано или късно образователната система ще трябва да се адаптира към тях и да им бъде в полза, а не във вреда. Ние бихме могли да бъдем пионери в тази област и това зависи от вас г-н министър и господа и дами народни представители.

С уважение,
Георги Матеев

Categories
Некатегоризирани

Важно: Как ще покриваме разходите през извънредното положение

Малко яснота по най-важните за много хора въпроси:

? Тази седмица се очаква да се обяви т. нар. „кредитна ваканция“ за вноските по кредитите.
? Съкратените трябва да получат по една брутна заплата обезщетение от работодател.
? Срокът за регистрация в Бюрото по труда е до 14 дни след отмяната на извънредното положение. Не ви съветвам да чакате този срок, предишният срок беше 7 работни дни от последния работен ден. Документите могат да се подават и онлайн.
? Тези, които имат право на обезщетение за безработица, ще получават такова при регистрация в бюрдо по труда и НОИ. Размерът на обезщетението е 60% от средния дневен осигурителен доход и се изплаща за всеки работен ден до края на периода, на който имаме право на обезщетение.
? ❗️Не подписвайте анекси за намаляване на работното време и заплата, както и прекратяване на договора по взаимно съгласие, защото това ще намали значително обезщетенията, които ще получите от работодателя и държавата.❗️Работодателят има право да намали обемът на труда чрез заповед за максимум 3 месеца. Анексите ще важат и след това.
? Общината търси да наеме 150 социални работници, които да разнасят храна на хора, изпаднали в нужда (който свари – превари)? В бюрото по труда може би все още има свободни работни места. Ако искате да работите – най-бързият печели.
? Използвайте времето, през което не работите, по най-добрият начин. Пуснаха се изключително много безплатни курсове, където можете да повишите квалификацията си, докато сте на борса или в неплатен.
? Работодателят не може да ви задължи да излизате в неплатен отпуск, това е нещо, което вие трябва да поискате и да подадете молба.
? Ако работодателят ви ви натиска да подписвате някакви докумени, според които вие изявявате желание за намаляване на възнаграждението, най-вероятно иска да ви прецака. Ако не сте сигурни се посъветвайте с адвокат. Една консултация ще ви струва 30-60-100лв, което със сигурност е по-малко от една заплата или с колкото там ще бъдете ощетени.
? Веднъж в годината имате право на социална помощ за инцидентно възникнали жизненоважни разходи. Помощта може да се отпуска веднъж годишно след депозиране на заявление-декларация в Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес на лицата. Еднократната помощ не може да надвишава петкратния размер на гарантирания минимален доход – 375 лв. Зявлението може да се подава и по електронен път на [email protected].